Magdanscenter

Orientalisk magdans från Libanon & Egypten

Vilkor/hantering av dina personuppgifter

Vilkor/hantering av dina personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt, för oss är din säkerhet och intregitet viktig. Vi följer lagen gällande hantering av personuppgifter.
Dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt hos oss. Om du godkänner och bekräftar mailet vi skickar ut till dig gällande hantering av dina uppgifter samtycker du till att vi behandlar och sparar dina eller ditt barns uppgifter.
Uppgifterna sparas i vårt kundregister i max ett år och tills din fullständiga betalning har inkommit. Vi sparar dina uppgifter i syfte att hantera din bokning, skicka eventuell faktura vid sen betalning eller om du skulle vilja ha utckick med erbjudanden och rabatter till dig. Om du anger att du vill ha utskick från oss sparar vi din e-postadress för utskick till dess att du ber oss att ta bort dig från utckicket.
Vi delar inte med oss av dina uppgifter till tredjepart. Vid särskilda fall ber vi först om ditt godkännande innan vi går vidare.
Vi samarbetar med Wellnet och svenska sjöevent. Sker en bokning via nån av dessa företag ligger ansvaret hos dem att få ett samtycke från dig gällande hantering av dina uppgifter.

Om du har anmält dig till en kurs/lektion eller bokat underhållning via mail, är det endast på den plattformen som dina uppgifter kommer att finnas. Vi använder ingen annan program för att spara dina uppgifter på.
Om du har anmält dig via inskrivningslappen vid kursstart, kommer dina uppgifter att sparas manuellt på ett säkertsätt på en plats som inte är tillgänglig för obehöriga.
Du kan närsomhelst begära rättelse av dina uppgifter och återkalla ditt samtycke för utskick av erbjudanden och rabatter samt begära att radering av dina uppgifter förutsatt att du inte har obetalda fakturor hos oss och dina uppgifter inte längre är nödvändiga för oss.

Om du är under 18 år måste din målsman stå som ansvarig i din anmälan. Målsman skriver sina uppgifter i mailet som skickas intill oss och vid första lektionstillfället behövs det att tas med ett intyg från målsman med dens underskrift.

Om du deltar i elevshowen godkänner du att foton och film används i magdanscenters marknadsföring.

Om du väljer att synas i kameran under inspelning av lektioner godkänner du att filmen används i Magdanscenters marknadsförings syfte.